Da li vozačka dozvola koja je van EU važi u Švedskoj?

Da li vozačka dozvola koja je van EU važi u Švedskoj?

U Švedskoj, vozačke dozvole za gradjane van EU važe, ukoliko važe i u zemlji u kojoj su izdate. Međutim, vozačka dozvola koja je (za vas van EU) uglavnom važi samo godinu dana. To znači da će vaša vozačka dozvola koja nije članica EU prestati da važi kada budete...
Inženjeri u Švedskoj

Inženjeri u Švedskoj

Inženjeri bi trebali da budu kreativni, raznovrsni i da razvijaju rad koji nudi različite mogućnosti. Inženjeri mogu raditi u raznim industrijama, obrazovanim nivoima i različitim specijalizacijama. Kao inženjer trebalo bi da Vas zanima tehnologija, matematika i...
Aplikacije i sajtovi za učenje švedskog jezika

Aplikacije i sajtovi za učenje švedskog jezika

Švedski jezik je jezik koji govori približno 9,3 miliona ljudi. Kao poseban jezik pojavljuje se u VIII veku. Pripada grupi germanskih jezika, odnosno u podgrupu severnogermanskih jezika. Zvaničan jezik je u Švedskoj.Švedski jezik je najbliži danskom i norveškom...
Medicinska sestra

Medicinska sestra

Medicinska sestra preuzima odgovornost za osiguravanje ispunjavanja medicinskih recepata i za dobijanje nege pacijenata. Često izgledaju kao supervizori zbog nadgledadanja novih zaposlenih i studenata. Često imate dosta kontakta sa rodbinom pacijenata. Da biste mogli...