Personliga förutsättningar

Author: Creator YZ Uppdaterad: 2018-02-15
0 CR
  • Entrepreneurship
  • Personal Development

Beskrivning

Dom flesta bedömare av affärsidéer kommer att lägga stor vikt på vem du är. Därför har vi skapat den här kursen där du kommer att göra en nulägeanalys samt inventera dina förmågor samt ditt nätverk. Den här kursen är även nyttig för den som inte nödvändigtvis vill få sin affärsidé bedömd utan även för den som är mån om sin personliga utveckling och som vill ha bättre insikt om sig själv och sitt företagande.   MÅL & SYFTE Mål och syfte med den här kursen är att förstå dina anledningar till ditt företagsbyggande och identifiera var du kan finna det stöd du behöver. Detta ska du göra genom att samla in så mycket information om dig som möjligt för att senare kunna använda dig av den i utvecklingen av dig och ditt case.


Similar Courses

Creator YZ

Mer av Creator YZ