Analysis of the market

Author: Rafael Bermejo Uppdaterad: 2017-06-09
0 CR
  • Entrepreneurship
  • Sales
  • Marketing

Beskrivning

Vi har under den senare delen av Creating Business lagt stort fokus på kunden, oavsett om de är företag eller konsumenter. Eller båda om det är så att det företag du säljer till i sin tur säljer vidare till konsumenter. Men för att få korrekt information ska du nu veta Vem som är kunden och vilka behov du skall hjälpa dem att lösa. I det här avsnittet handlar det om att verifiera hur dina kunder ser på dina antaganden. Du skall nu sätta samman en lösning med funktioner för att möta kundens behov. Den här datan skall du samla in genom att göra en enkät och gå ut och fråga kunder, presumtiva kunder, andra som kanske inte är representativa för din målgrupp. Men för att du skall göra det här rätt är det viktigt att du gjort de tidigare stegen med djup kundanalys.


Similar Courses

Rafael Bermejo

Civ.ek HHS Startat flera företag

Mer av Rafael Bermejo