YUMP Personlig utveckling

Att starta och/eller driva företag kommer att kräva mycket av dig, samtidigt som det är just möj...

Author: Rafael Bermejo Uppdaterad: 2017-06-09
GRATIS
  • Personliga förutsättningar
  • Mina förmågor
  • Planering
  • SMARTa mål
  • Målstrategier
  • Prioritera mål.
  • Schemalägg
  • Motivation

Beskrivning

Att starta och/eller driva företag kommer att kräva mycket av dig, samtidigt som det är just möjligheten att använda den egna kraften som är så spännande och utvecklande. Att fullt ut kunna använda dig av din kraft och fokusera på ditt företagsbyggande kräver att dina tankar inte får belastas med för mycket negativa tankar. Rädslor är något som alla företagare från tid till annan har att brottas med. Att finna stöd för sin situation och den förestående resa är till stor hjälp. I denna sektion skall du inventera och fundera igenom på vilket sätt du kan finna stöd från personer i din nära omgivning. Att involvera dessa i dina planer kommer visa sig vara till ett stort stöd. Säg nu inte att jag inte har några och att jag är helt ensam i detta. Det är inte sant! Det handlar snarare om hur du säljer in det. De största energitjuvarna som minskar dina möjligheter att satsa 100 procent ligger oftast hos dig själv och hur du uppfattar stödet från dina nära och kära. Att starta och/eller utveckla ett företag kräver mycket energi, och det oavsett, anledningen till varför du väljer eller valde att bli din egen. Vi vet att alla kan. Däremot kommer dina förutsättningar öka sannolikheten för dig att lyckas. Man kan ha olika goda förutsättningar vid olika tidpunkter. Man kan ha olika anledningar till varför man startar eller startade. Är timingen rätt? Det finns bara en person som kan svara på detta och det är DU.

Similar Programs

Rafael Bermejo

Civ.ek HHS Startat flera företag

Mer av Rafael Bermejo