YUMP Startup

Beskrivning saknas....

Author: Rafael Bermejo Uppdaterad: 2017-06-02
600 CR
  • Affärsmodeller
  • Finding the right customer space (C)

Beskrivning

Beskrivning saknas.

Similar Programs

Rafael Bermejo

Civ.ek HHS Startat flera företag

Mer av Rafael Bermejo